[Motion Guide] Gộp hai kỳ thi tốt nghiệp PTTH và ĐH,CĐ làm một

[Phản ánh của tôi] Kinh nghiệm từ những lớp tranh biện đầu tiên cho thấy, khi chúng tôi chỉ đưa ra kiến nghị và yêu cầu người tham gia tự họp nhóm và chuẩn bị cho cuộc tranh biện chính thức, họ thường lúng túng trong việc tiếp cận kiến nghị và xử lý các nguồn thông tin. Kết quả là họ không rút được nhiều kinh nghiệm và phản ánh vào cách học tập của mình thông qua quá trình chuẩn bị (nghiên cứu kiến nghị) cho cuộc tranh biện, mất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm, đọc và thẩm định tài liệu…Mục đích của việc thiết kế Motion Guide – tạm hiểu là các hướng dẫn để tiếp cận với kiến nghị trong tranh biện – là để hỗ trợ thông tin cơ bản ban đầu cho người tham gia, thống nhất cách hiểu về những thuật ngữ có trong kiến nghị, gợi ý một số vấn đề có liên quan và tài liệu online có thể truy cập được ngay để bổ sung thông tin…làm tiền đề cho những nghiên cứu và tập luyện sâu hơn của cá nhân và nhóm. Người tham gia cần lưu ý rằng Motion Guide không làm thay họ toàn bộ trong quá trình chuẩn bị, mặt khác, những thông tin cần được cập nhật thường xuyên.

Kiến nghị

NÊN GỘP HAI KỲ THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC VÀ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LÀM MỘT

Giới thiệu

Văn bản “Những điểm mới trong Dự thảo lần thứ 20 của Đề án đổi mới thi và tuyển sinh” ban hành ngày 5/6/2008 bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đã chỉ rõ những nội dung chỉnh sửa cơ bản trong Dự thảo lần thứ 20 so với Dự thảo lần thứ 16 đã được công bố. Nội dung quan trọng nhất được thay đổi đầu tiên là “Tổ chức một kỳ thi, với tên gọi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, thực sự nghiêm túc, khoa học, đảm bảo kết quả chính xác, tin cậy để công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm một căn cứ quan trọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp.” Theo đó, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia được thiết kế với 2 phần: Tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và Sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Văn bản còn công bố một cách chính thức các nội dung quan trọng khác về thời gian, địa điểm, số môn thí sinh phải thi, hình thức và cơ cấu đề thi, công tác coi thi, chấm thi và phúc khảo…

Nguồn tư liệu chính thức, vui lòng xem tại đây.

Từ khi Dự thảo này được công bố và trải qua quá trình tham vấn Chính phủ và hệ thống giáo dục các cấp cũng như dư luận xã hội, cho đến nay công tác triển khai còn gặp nhiều khó khăn. Có rất nhiều luận điểm trái chiều được đưa ra xung quanh kiến nghị này.

Những vấn đề có liên quan

  • Cải cách giáo dục
  • Tiêu cực trong thi cử
  • Đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo thông qua hình thức thi
  • Việc làm, nhu cầu của thị trường lao động và khả năng đáp ứng của ngành giáo dục

Chiến thuật tranh biện

  • Đây là kiến nghị dạng Chính sách. Tính đối kháng của các luận điểm trong kiến nghị dạng này tập trung vào KẾ HOẠCH cho giải pháp.
  • Nhiệm vụ chính của đội Ủng hộ là (i) chứng minh có vấn đề cần được giải quyết (trả lời câu hỏi: Vấn đề gì? Tại sao lại phải giải quyết?) và (ii) nêu được giải pháp thuyết phục để giải quyết vấn đề đó.
  • Nhiệm vụ chính của đội Phản đối là (i) chứng minh không có vấn đề gì cần phải giải quyết cả; và (ii) chứng minh giải pháp mà đội Ủng hộ đưa ra là KHÔNG KHẢ THI, ở bất kỳ khía cạnh nào có thể được (thời gian, người thực hiện, hành động cụ thể, địa điểm, các đối tượng/ngành/lĩnh vực bị tác động nếu triển khai giải pháp đó…)

Để hiểu thêm về cấu trúc ca tranh biện dạng Chính sách, xem tại đây.

Đọc thêm về cách làm việc với câu hỏi trong tranh biện, và cách phản biện đối phương theo luận điểm.

Chia sẻ kinh nghiệm tranh biện: Câu hỏi gợi ý

  • Chính sách này ảnh hưởng đến những nhóm lợi ích nào? Hãy viết tên những nhóm đó lên giấy
  • Nhóm lợi ích nào có xu hướng ủng hộ và phản đối phe của bạn (phản đối phe của bạn tức là ủng hộ phe đối phương)
  • Luận điểm của mỗi nhóm lợi ích có thể là gì? Viết ra những luận điểm đó. Tập ủng hộ (làm mạnh hơn) hay phản biện (làm yếu đi) những luận điểm đó.

Tài liệu tham khảo

Các văn bản do Bộ GD&ĐT công bố liên quan tới Thi và Tuyển sinh

Ý kiến dư luận được công bố chính thức trên website của Bộ GD&ĐT về việc gộp hai kỳ thi làm một.

Kinh nghiệm của nước Pháp

Ý kiến của giảng viên đại học

Tóm tắt đề án đổi mới các kỳ thi, công bố năm 2007

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: